ČSOB leasing

Finanční leasing

Je nejrozšířenějším a osvědčeným produktem pro financování dopravní techniky pro podnikatele. Jedná se o pronájem movité věci, po jehož skončení přechází předmět leasingu za dohodnutou kupní cenu do vlastnictví nájemce. 

 

Čím je finanční leasing výhodný?
 • snížení okamžitého výdaje hotovosti na pořízení předmětu a rozložení splácení na delší období
 • leasingové splátky jsou kalkulovány s fixní úrokovou sazbou a jejich výše zůstává neměnná po celou dobu trvání leasingové smlouvy
 • možnost využití zvýhodněných obchodních akcí
 • výhodné pojištění hrazené ve splátkách
 • rychlé a jednoduché uzavření leasingové smlouvy přímo u dealera
 
Čím je finanční leasing výhodný pro podnikatele?
 • zlepšení cash-flow: leasingové splátky se platí průběžně na základě splátkového kalendáře
 • leasingové splátky jsou pro vaši firmu plně uznatelným daňovým nákladem
 • předmět financování pořízený formou leasingu ani leasingové závazky nejsou zachyceny v rozvaze vaší firmy - mimobilanční financování (dle českých standardů)

 

Účelový zákaznický úvěr 

Hlavní výhodou úvěru je skutečnost, že se předmět stává ihned vaším majetkem a máte navíc možnost úvěr kdykoliv doplatit.

Čím je úvěr výhodný?
 • předmět financování se ihned stává majetkem zákazníka
 • maximální výše úvěru není omezena
 • minimální doba splácení není limitována zákonem jako u finančního leasingu (může tedy být již od 6 měsíců)
 • splátka úvěru není zatížena DPH
 • neměnná výše měsíčních splátek
 • možnost předčasného splacení
 • pojistné hrazené ve splátkách
 • volitelně - pojištění schopnosti splácet hrazené ve splátkách
 
Čím je úvěr výhodný pro podnikatele?
 • předmět financování se ihned stává vaším majetkem - vhodné také pro firmy, obce, dopravní podniky, rozpočtové organizace, družstva a další subjekty, které mají možnost čerpat prostředky z dotačních programů, jejichž poskytnutí je vázáno na vlastnictví financovaného předmětu
 • zákazník - podnikatel je vlastníkem předmětu financování a od počátku smlouvy a provádí jeho daňové odpisy
 • optimalizace daňových nákladů zejména při nákupu ke konci kalendářního roku
 • jednorázový odpočet celé DPH z kupní ceny na počátku splácení

 

Pojištění ČSOB Leasing nabízí zákazníkům KIA možnost výběru komplexního pojištění vozidla. Prostřednictvím naší společnosti můžete získat velmi výhodné sazby pojištění, rozšířené pojistné krytí a další bonusy. Zákazníci KIA mohou mimo jiné využít i započítání svých případných bonusů do nově uzavíraných pojistných smluv. 
 

V současné době má naše společnost uzavřené pojistné smlouvy pro dopravní techniku s pojišťovnami:

 • Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
 • ČSOB pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB
 • Allianz pojišťovna, a.s.
 • Česká pojišťovna, a.s.
 • Generali Pojišťovna, a.s.
 • Uniqa pojišťovna, a.s.
 • Servisní pojišťovna, a.s.

 

Více informací o nabídce financování s ČSOB Leasing naleznete na www.csobleasing.cz